מַן אִסתַּחסַן קְבִּיחַא, פֲקַדּ עֲמִלֹהּ

מַן אִסתַּחסַן קְבִּיחַא, פֲקַדּ עֲמִלֹהּ

תרגום: 
מי שצדיק רע – כאילו עֲשָאוֹ.
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

סימן הוא שמסכים עם מעשים רעים בשל נטיותיו אל הצד השלילי, ובמאזני השכל,

משקל ההצדקה כמשקל העשייה של הדבר, לחיוב או לשלילה.