מאגר הביבליוגרפיה

עכשיו במאגר 1365 ערכים

מס החסות (הג'זיה) בתימן

עמ'
-

אצלנו בצארם אלעוד זה היה אחרת...: מקצועות ותלבושות כביטוי למעמדו של כפר יהודי בדרום מזרח תימן

כרמלה
אבדר

הלבוש והמראה של יהודיות בכפר אחד בתימן - כביטוי למעמדן

כרמלה
אבדר

אריגת נשים ('שבכה') בכפר צרם אלעוד

כרמלה
אבדר

אגירת תבואה בכפר צרם אלעוד שבתימן

כרמלה
אבדר

המבנה המקצועי של תושבי צֻרם אלעוד כביטוי למעמדו והתהליכים שעברו עליו

כרמלה
אבדר

לשאלת חקר התרבות החומרית של יהודי תימן

כרמלה
אבדר

העברית והארמית במגע בתקופת התנאים

י'
אבידור

זכרונות מן הבית בתימן

שמעון
אביזמר

הגלות ואויבי ישראל בפיוטי יניי

שמעון
אביזמר

על יצירת יהודי תימן בישראל

שמעון
אביזמר

דברים על הספר: תימן בתעודות

שמעון
אביזמר

מדינת ישראל בעדן ובמחנה 'חַאשִד' - רשמים של שליח

שמעון
אביזמר

אבק ומאבק

שמעון
אביזמר

יהודי תימן ותנועת העבודה

שמעון
אביזמר

ההגיינה של הנפש במשנת הרמבם

אליהו
אביעד

קהילות חצי-האי הערבי בימי התמורה שמסוף המאה היח ועד אמצעה של המאה היט

מ'
אביר

הסחר הבין-לאומי והיהודים בתימן במאות 19-15

מ'
אביר

על יבולו ועל יובלו של פרופסור יהודה רצהבי

י'
אבישור

כינויי גנאי עבריים לגויים וליהודים בערבית יהודית בימי הביניים וגלגוליהם

י'
אבישור

בָּתֵּי תְּשוּרָאוֹת ובָתֵּי סוּרָאוֹת (תגובה)

י'
אבישור

יהודי תימן ועדן בימי האימאם יחיא; דברי הסבר על הסיור בעדן מטעם מחלקת העליה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל 29 במרץ–12 באפריל 1930

ג'
אגרונובסקי

מפגש מזרח-מערב: השפעת הזמר התימני על השירה העממית והאמנותית בישראל

מ'
בריאן

הרב שלום כסאר מספר

י'
אדלשטיין

שליחותו של חיים צדוק לעדן

ראובן
אהרוני

עמודים