מאגר הביבליוגרפיה

עכשיו במאגר 1365 ערכים

המחול - ביטוי של זהות תרבות ומסורת תימן [קהילות ישראל במזרח במאות התשע-עשרה והעשרים כרך א'] (בעריכת ח' סעדון)

אבנר
בהט
נעמי
רצון

דימוי מיגדר ומסורת במחול יהודי תימן בישראל

אבנר
בהט
נעמי
רצון

התיישבות עולי תימן בירושלים בסוף המאה התשע-עשרה

רועי
ביצ'ר

אסופות כתבים עבריים מימי-הביניים כרך א: כתב מזרחי וכתב תימני

מ'
בית-אריה

על האידיאל הלשוני של יהודי תימן בכתיבתם הערבית במאות האחרונות

יהושוע
בלאו

חיבור תימני משלהי ימי-הביניים בסגנונו של פירוש המשניות לרמבם

יהושוע
בלאו

עיונים בכתב-יד מזרחי מתחילת המאה היא של תרגום רסג לתורה

יהושוע
בלאו

פירוש ראציונאליסטי לקטעים מפרקי דרא לר' חטר בן שלמה

ד'
בלומנטל

מדרשים בכתבי פילון ומקבילותיהם למאמרים במדרש הגדול ש'מקורם נעלם'

ש'
בלקין

המדרש הגדול ומדרשי פילון

ש'
בלקין

זמירות ישראל... כולל שירות ותשבחות ליום שבת קודש מילה חג המצות חג השבועות ראש השנה חג הסוכות שמיני עצרת חנוכה פורים קדוש של יוט והבדלה...

ש
בן אברהם

בית אלשיך לדורותיו

צ'
בן-אהרן

ארזי אל

ס'
בן-אור

מחמדי אל

ס'
בן-אור

ערוגות-הבושם

ס'
בן-אור

נתיבות החכמה

ס'
בן-אור

קדש-הלולים עם פירוש טיפי שמן

ס'
בן-אור

הו כנרת של (מי?)

י'
בן-ארצי

החינוך היהודי בצפון תימן כטיפוס של חינוך יהודי מקורי

אהרן
בן-דוד

החינוך היהודי בצפון תימן ושורשיו ביהדות

אהרן
בן-דוד

המורה היהודי בצפון-תימן עמיתו הצנעאני ו'אביהם' מתקופת התלמוד

אהרן
בן-דוד

ה'סדר' ומשמעותו באיגרות יהודי תימן

אהרן
בן-דוד

התעזייה בצפון תימן

אהרן
בן-דוד

'לולא תורתך שעשועי' - ההסנטות בלימוד התורה

אהרן
בן-דוד

הוד - הוידה ודאוד מצפון תימן: דמויותיהם הליכותיהם והנהגותיהם בתוספת דינים והלכות

אהרן
בן-דוד

עמודים