מאגר הביבליוגרפיה

עכשיו במאגר 1365 ערכים

בחינה היסטורית של תרבות המחלוקת והפלגנות בקהילת יהודי תימן (מהמאה ה-יז ועד המאה ה-כ')

דני
בר-מעוז

השתרשות הקבלה בתימן

דני
בר-מעוז

יקוב הדין את ההר: מחלוקות ופלגנות בקהילת יהודי תימן

דני
בר-מעוז

מתח חברתי בין קהילת יהודי צנעא וקהילות הפריפריה

דני
בר-מעוז

כתר תאג' 'וזאת התורה' לאהרן עמרם

דני
בר-מעוז

תימני רחובות במחתרות

דני
בר-מעוז

בית תפילה - מבוא לתפילה ופירוש מקיף לתפילת העמידה - הרב שלמה בן סעדיה בירב מימון נעג אלחראזי מחכמי תימן במאה החמישית לאלף השישי

ציון
בר-מעוז

נוסח התפילה המנהגים ומסורת הקריאה של הרש שבזי (עפי תכלאל כתיבת ידו)

ציון
בר-מעוז

קברי הקדושים וספרי תורה עושי נפלאות

א'
בראואר

תרומתו של כתב-יד תימני לחקר הנוסח והעריכה של התלמוד הבבלי

י'
ברויאר

מנין הגידים האסורים לרסג

י'
ברומר

בכרמי תימן (בעריכת ה' ברזל ש' אביזמר וש' סרי. עוזר מחקר: א' זוטרא)

ה'
ברזל

יהודי תימן בראי הספרות העברית

ה'
ברזל

'טיב המהפך האידיאולוגי והפואטי בדמות היהודי התימני בסיפור לחם ומים ליהושע ברזילי-איזנשטדט - עיון בינ-טקסטואלי'

י'
ברלוביץ

תלבושת האשה באזור אלשרף שבתימן ורקמתה

נ'
ברעם

על כנפי נשרים: סיפור מבצע מרבד הקסמים (מאנגלית - ר' אלקלעי)

שלמה
ברר

תמורות חברתיות ותרבותיות במעבר בין תרבויות של יהודי תימן

ישראל
בשארי

מדרש הנסיעה

מ'
גסטיר

מחקרים בסידורי תימן - חלק א': הגדה של פסח

משה
גברא

חכמי ההלכה בתימן במאה ה-יח

משה
גברא

חכמי ישראל שבתימן: ר' דוד משרקי

משה
גברא

חכמי ישראל שבתימן: רבי יחיא צאלח (מהריץ)

משה
גברא

לפעלו של רבי יצחק ונה בסידורו 'פעמון זהב'

משה
גברא

חכמים וסופרים בתימן במאה היח

משה
גברא

לזיהוי החכם התימני ר' יוחנן מזרחי

משה
גברא

עמודים