אודות המאגר

מאגר ביביליוגרפיה בנושא יהדות תימן ותרבותה. המאגר מכיל ערכים מספרים וכתבי עת. חלק מהמאמרים ניתנים לקריאה בצורה מקוונת. מאגר הביביליוגרפיה מתבסס על מאגר פרטי שתרם לאתר ד"ר אורי מלמד מהאקדמיה ללשון העברית.