מאיר קורח

בתמונה: המחבר מאיר קורח

הם באים מכל הארצות ומבין המשפחות המאמצות

אנשים ונשים, אבות ואימהות וסבים צעירים,

הם באים קרועי לב, סקרנים וחרדים עד לכאב,

הם באים להתוודע אל המשפחות

אל האם והאב, האח והאחות

*     *     *

Subscribe to מאיר קורח