אַלצֲּדִּיק אִבְּן אַלצֲדִּיקַהּ גַּרֲּנִי בִּרַכ'וַהּ / וַאלצֲּדִּיק אִבְּן אַלעֲדּוּוַּהּ גַּרֲּנִי בִּקֻוַּהּ:

אַלצֲּדִּיק אִבְּן אַלצֲדִּיקַהּ גַּרֲּנִי בִּרַכ'וַהּ / וַאלצֲּדִּיק אִבְּן אַלעֲדּוּוַּהּ גַּרֲּנִי בִּקֻוַּהּ:

תרגום: 
הידיד בן הידידה משכני בְרַכּוּת, והידיד בן הצוררת משכני באלימות.
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

התנהגות הבן מושפעת מיחס אמו לזולתה, הן לחיוב והן לשלילה.