אַלחֻבּ לַא קַדּ גֻ'שִי / גַ'טַּא עֲלַא כֻּלּ 'שִי / עֲלַא אַלֹשֲּעַר וַלבֲּעַר וַאלקֹֻשוֹֻשִי:

אַלחֻבּ לַא קַדּ גֻ'שִי / גַ'טַּא עֲלַא כֻּלּ 'שִי / עֲלַא אַלֹשֲּעַר וַלבֲּעַר וַאלקֹֻשוֹֻשִי:

תרגום: 
האהבה כשהיא חופפת, מכסה על כל דבר, על השער והגללים והקש:
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

ר"ל כאשר בעל אוהב את אשתו, אינו מקפיד על טעויותיה וחסרונותיה כעקרת בית טובה, גם אם מצא עצמים זרים בתבשיל כמו שְֹעָרָה וכיוצא בזה, מתעלם מכך בבחינת "ועל כל פשעים תכסה אהבה" (משלי י, יב)