לַא אַנְתּ תִֹּשתִּי תְּהַרִבּ אַלצַּיף, צִיח עֲלַא אַלנֲּסַם

לַא אַנְתּ תִֹּשתִּי תְּהַרִבּ אַלצַּיף, צִיח עֲלַא אַלנֲּסַם

תרגום: 
אם ברצונך להבריח את האורח, צעק על החתול.
תגיות אוצר הפתגמים: