אִדַ'א קַלּ מַא פִי יְדַּךּ / חֲבִּיבַּךּ יֻכַ'אצִמַךּ:

אִדַ'א קַלּ מַא פִי יְדַּךּ / חֲבִּיבַּךּ יֻכַ'אצִמַךּ:

תרגום: 
אם הצטמצם מה שבידך, אוהבך ישנאך.
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

רמז לאהבה שהיא תלויה בדבר. נפסק הדבר נפסקה האהבה.