מַא יִבַּאן אַלפֲתַּא/ אִלַּא בַּעְדּ מַא יַתּזַווַּגּ וְיַולִדַּא:

מַא יִבַּאן אַלפֲתַּא/ אִלַּא בַּעְדּ מַא יַתּזַווַּגּ וְיַולִדַּא:

תרגום: 
לא ייבחן העלם, לאחר שיינשא ויוליד.
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

ר"ל; אין האדם ניכר שהוא מסוגל לשאת באחריות, אלא לאחר שישא אשה וינהל חיי משפחה תקינים מכל הבחינות.