אַלקִלּ – רַחמַהּ:

אַלקִלּ – רַחמַהּ:

תרגום: 
המחסור – מעורר רחמים.
תגיות אוצר הפתגמים: