אַלבַּטַּאל מֲחַק עֻמֻרֹהּ/ וַאלמֲלִיח נְפִע נַפסֹהּ

אַלבַּטַּאל מֲחַק עֻמֻרֹהּ/ וַאלמֲלִיח נְפִע נַפסֹהּ

תרגום: 
הרע – מקלקל חייו, והטוב – הועיל לעצמו.
תגיות אוצר הפתגמים: