אדם ובוראו

אַללַּהּ עַארִף מַא פִי בַּאטִן אַלֹשְּעֲרַהּ, וְמַא פִי צַאהִרהַא

האל יודע מה שתוך הַשְֹעָרָה, ומה שיש בחיצוניותה.
פירוש: 

האדם אינו יכול לדעת דברים נסתרים. לעומת זאת, אין נסתר לנגד עיני ה' היודע מה מכילה השֹערה מבחוץ מבפנים.

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַללַּהּ עַארִף מַא פִי בַּאטִן אַלֹשְּעֲרַהּ, וְמַא פִי צַאהִרהַא

האל יודע מה שתוך הַשְֹעָרָה, ומה שיש בחיצוניותה.
פירוש: 

האדם אינו יכול לדעת דברים נסתרים. לעומת זאת, אין נסתר לנגד עיני ה' היודע מה מכילה השֹערה מבחוץ מבפנים. 

תגיות אוצר הפתגמים: 

אַללַּהּ, מְעַא אַלמַצלוּם

ה' מושיע העשוק.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַללַּהּ מֻאַמִּן חֲיַאתּ אַל כַאיִפִין

ה' מבטיח חיי היראים.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אַלוַאתִק בִּללַּה – לַם יֻעתַר

הבוטח בה' – לא יכשל.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אִדַא אַללַּהּ מְעַךּ- מַא אחַדּ יֲצֻרַךּ / וַאִדַא לַא יְכּוּן מְעַךּ – מַא אחַדּ יִנפֲעַךּ

אם האל עמך, אף אחד לא יזיקך. ואם האל לא יהיה עמך, אף אחד לא יושיעך.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אִדַא תִּסַּכַר לַךּ מַכלוּק, לַא תַֹּשכֻּר אִלַּא רַבַּךּ

אם נזדמן לך אדם שעזר לך, אל תודה אלא לאלוהיך.
תגיות אוצר הפתגמים: 

אִדַא גֹֻלֻק בַּאבּ, אִנפְתַּח מְאַתּ בַּאבּ

אם נסגר שער, נפתחו מאה שערים.
פירוש: 

מקורו של משל זה, לקוח משיר תימני, והמשכו: כֻּל מַא אַצ'לְמַתּ לַא בֻּדּ מַא תֻּגַּלַּא" (כל אימת שתחשך, סופה (שתתבהר) שתואר)

תגיות אוצר הפתגמים: 
Subscribe to אדם ובוראו