אתנוגרפיה

מענקה לולו

מענקה

מענקה

ענק לצוואר

לבה צפוף

לבה שבכ

לבה, שמסה, תכלול, לאזם

לבה, שמסה, תכלול, לאזם

לבה, שמסה, תכלול, לאזם

כ'טרה, לאזם

לאזם, כ'טרה

חרז מסלס

ענק מטבעות טאלר אוסטרי (ריאל, קרש)

לאזם, משחטה, מג'בה, מת'לת'ה

לאזם, משחטה, מג'בה, מת'לת'ה

דקה, כשח

דקה, כשח

כתאב, חרז

כתאב, חרז

בית קמיע מלבני

עצאבה

שנוף

דראבאת

עלוג

דראבה, סלס

ארון לספר תורה

רימונים

שמילאת שבכ

שמילה מזראראת /מגנגלאת

סביקה

ענק בסגנון א"י - בצלאל

סיכת פרפר

קצארי אלמא, דלה

ברמה

Maʻaneqat Lūlū

Maʻaneqah

Kitāb, Ḥaraz

ʻAṣābah

דמלג'