כתבי יד

דיואן "מנחת שלום"

תכלאל ירושלים

דיואן גרמי