דיואן "מנחת שלום"

כתב יד נדיר - דיואן מנחת שלום נתרם למוזיאון האגודה על ידי משפחת עטרי. הדיואן היה שייך לאבי המשפחה המנוח. דיואן זה, הועתק בתל אביב לפני כשישים שנה ע"י המעתיק ר' זכריה עראקי.

ר' זכריה עראקי היה שוחט ובודק בת"א וכן מעתיק כתבי יד. ככזה, ר' זכריה הסתובב בין העולים מתימן והעתיק שירים מתוך כתבי היד שברשותם. את השירים שהעתיק הוא קיבץ לכלל קובץ שירה אחד וכינה אותו דיואן "מנחת שלום". חריצותו ושקדנותו של ר' זכריה הביאו לכך שדיואן זה מכיל למעלה מ-1700 שירים. בחייו הספיק ר' זכריה להכין מספר עותקים מדיואן זה כאשר לכל העתקה הוא הוסיף שירים שהגיעו לידיו. העותק שהגיע לידי משפחת עטרי הוא ככל הנראה אחד העותקים השלמים ביותר של הדיואן.

באדיבות המשפחה, הדיואן נסרק ומוצג כעת לציבור הרחב. הפרוייקט כולו הינו הנצחה לשוש עטרי שהלכה לעולמה בטרם עת. 

האגודה לטיפוח חברה ותרבות הפיקה חוברת בעריכתו של ד"ר אורי מלמד ובה מאמרים הקשורים בדיואן מנחת שלום. כותבי המאמרים, פרופ' יוסף טובי ודר' אורי מלמד מעלים על נס את פועלו של ר' זכריה עראקי.

להורדת החוברת  

ניתן להזמין עותק מן החוברת במשרד האגודה.

סריקת הדיואן: יצחק נהארי ועדיאל בן שלום

לעיון מקוון בדיואן לחצו כאן