יהדות חברה וקהילה

א.      קידוש החודש כמצווה ראשונה – מדוע? למילה "חודש" שתי משמעויות: האחת: מולד הלבנה, חידוש הירח, וראש החודש נקרא כך ממילת 'חָדָש', מכיוון שהלבנה מתחדשת, והמשמעות השנייה של "חודש" היא יחידת הזמן שבין מולד למולד, וזוהי המשמעות הרווחת בימינו; ועל הפסוק: "הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים  רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה" (שמות י"ב א'), אמרו חז"ל "כזה ראה וקדש", כצורה זו תראו לעתיד, ותקדשו את ראשית חודשיכם. שתי מצוות כלולות בפס' זה: האחת, שיש לקדש את החודש עפ"י ראיית הלבנה בחידושה,...
קרא עוד
א. ז' י"ב – "ויבלע מטה אהרן את מטותם" – אומר מדרש תנחומא: נס גדול נעשה במטה; שאילו בלע תנין את התנינים, כך דרך התנינים לבלוע זה את זה, אלא (בְלָעם) אחר שנעשה מטה, דכתיב: "ויבלע מטה אהרן את מטותם". ומוסיף הראב"ע בשם ר' ישועה 'כי אחרי ששב (שהפך ל..) מטה, בלע מטותם, וזה פלא גדול'. וכוונת פירושים אלה, שאם היה כתוב 'ויבלע תנין אהרן את תניניהם', היה זה נחשב לנס 'רגיל', ואולם מתוך זה שכתוב, שהמטה בלע, מלמד שהתנין חזר ונעשה למטה, ואז בלע את מטות החרטומים, וזה 'נס בתוך נס והוא פלא גדול'. ומדגיש ספורנו...
קרא עוד
  א. חייו ופעלו - הרמב"ן, שנולד בגירונה שבצפון ספרד בשנת 1194, היה חכם תלמוד, מגדולי הפוסקים, פרשן מקרא ומנהיג קהילת קטלוניה. לפרנסתו עבד כרופא בחצר מלך ספרד. מלבד זאת היה פייטן ומשורר; הנה מתוך שיר הפתיחה שלו לפירושו לתורה: 'אבל מה אעשה ונפשי חשקה בתורה בלבי כאש אוכלת בוערה, בכליותיי עצורה לצאת בעקבי הראשונים אריות שבחבורה, לכתוב כמה פשטים בכתובים ומדרשים במצוות ואגדה. ערוכה בכל ושמורה'. בפירושו למקרא, מתעמת רמב"ן עם פירושיהם של שני הפרשנים החשובים – רש"י וראב"ע – אותם הוא מצטט. יחסו של רמב"ן...
קרא עוד

עמודים