עַין פִי אלמַקבִּרַהּ / וְעַין תִּדווִּר מֲרַהּ:

עַין פִי אלמַקבִּרַהּ / וְעַין תִּדווִּר מֲרַהּ:

תרגום: 
עין לכיוון בית קברות, ועין משוטטת אחר אשה חדשה.
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

רמוז על אדם שבימי אבלו נוהג בדו פרצופיות. מצד אחד, נושא עינו בנכנסות לבית כדי לשאת אחת מהן לאשה.