אַלעַאפִיַהּ – אֲסַאס כֻּלּ שַי

אַלעַאפִיַהּ – אֲסַאס כֻּלּ שַי

תרגום: 
הבריאות, יסוד כל דבר.
תגיות אוצר הפתגמים: