מַן בֲּזַא אַלקֻעוּדּ, אִצבַּח גֲּמַל

מַן בֲּזַא אַלקֻעוּדּ, אִצבַּח גֲּמַל

תרגום: 
מי שגידל בֶּכֶר, היה למחרת גָּמַל.
תגיות אוצר הפתגמים: