מַא יַקטַע אַללַּהּ פַצ'לֹהּ עֲלַא מַן הוּ אַלִף

מַא יַקטַע אַללַּהּ פַצ'לֹהּ עֲלַא מַן הוּ אַלִף

תרגום: 
לא יפסיק ה' חסדו על מי שהוא רגיל לדבר מיוחד
תגיות אוצר הפתגמים: