כתבי היד התימניים

מאת שמואל גרמי

ראשית התיישבות היהודים בתימן לוטה בערפל. היא ניזונה מאגדות ומסורות שונות. המקדימה שבהם מספרת על התיישבותם בתימן עוד בזמן נדודי בני ישראל במדבר והמאוחרת קובעת את יציאתם מן הארץ לתימן סמוך לחרבן הבית הראשון. ממצאים ארכאולוגים מלמדים על המצאות יהודים בתימן סמוך לחרבן הבית השני ואורחות חיי יהודי תימן מלמדות על זיקה חזקה למסורות העתיקות של עם ישראל.

מסיבות היסטוריות ופוליטיות נסגרה תימן בפני השפעות מחוץ ונמנעה ממנה קדמה מדעית וטכנולוגית. הדבר היה לרועץ לכלל תושבי תימן בתחובים שונים, אך היו בו צדדים חיוביים, בחינת "מעז יצא מתוק". בזכות העדר בתי דפוס בתימן נשתמרו בה אלפי כתבי יד של מקרא ומדרש, הלכה ואגדה. פילוסופיה וקבלה. המוקדמים שבכתבי יד אלו הנם בני המאה השלוש עשרה ואף על פי כן הם מלמדים על הזיקה ההדוקה של יהודי תימן ליהודות הקדומה ולכתב שהיה בשימוש אצלה.

סגירותה של תימן מפני השפעות מבחוץ סייעה לשימור מסורת הכתב האשורי יהודי. יש לציין כי יהודי תימן מהווים 2% מיהדות העולם. אך, כתבי היד התימניים באוניברסיטאות העולם ובספריות ובמכונים, מהווים כ-22% מכלל כתבי היד היהודיים.

בידי חוקרי תקופת המשנה והתלמוד מצויים כתבי יד עתיקים ביותר ביניהם "פפירוס נאש" והמגילות הגנוזות. פפירוס נאש, שנכתב במצרים בערך בסוף המאה הראשונה לסה"נ מכיל נוסחא של עשרת הדיברות. המגילות הגנוזות כוללות פרקי מקרא וכתבים מימי בית שני. השוואה בין כתבים אלו לבין כתב יד תימני של מדרש הגדול מן המאה החמש עשרה מורה על זהות מוחלטת של אותיות רבות שצורת כתיבתן משותפת לשלשת כתבי היד.

למרבה הצער אין בידינו כתבי יד תימניים שזמנם קודם למאה ה-13. טלטולי היהודים בתימן ממקום למקום לאורך ההסטוריה, גזרות דתיות ושני הזמן כרמו לאבדן רוב כתבי היד שלה. עם זאת, חסד גדול עשה הקב"ה עם כלל ישראל בהביאו לידיעת גורמים מדעיים את עובדת המצאות כתבי יד רבים בתימן. מאז המאה ה-18 ה החלו לפקוד את תימן סוחרי ספרים עתיקים. במשך השנים רכשו מיהודי תימן אלפי כתבי יד. אותם מכרו לאחר מכן לאספני יודאיקה, חוקרים וספריות, אוניברסיטאות באירופה ובאמריקה. מאות ואולי אלפי כתבי יד עדיין מצויים בידי יוצאי תימן ובניהם אחריהם, אשר לא תמיד מודעים לערכם המדעי ואין בידם היכולת לשמר אותם בתנאים נאותים.

לחזרה למדור כתבי היד

אין תיאור זמין לתמונה.