בַּרְדֲּעַהּ

בַּרְדֲּעַהּ

מרדעת של חמור, אוכף
מילון: