אָבֵּל

אָבֵּל

אבל
שימושים ופתגמים: 

אָבֵּל עֲלַא חַאלִהּ
אבל על עצמו, אבל על גורלו

תִּתְ´אַבֵּל עָלָיו שָמַיִם וָאָרַץ
כמשמעו

מילון: