על המילון

מילון "יאיר יאיר" הינו מעין מילון של יהודי צפון תימן, המהווים חטיבה מיוחדת בקרב יהודי תימן. מחברו, מר יאיר מדאר-הלוי היה איש כוחות הביטחון, והקדיש את מיטב שנותין לביטחון המדינה בשליחות מוסדות המדינה. יאיר היה איש הספר ואיש העט. בארכיון "בית נחמה ויאיר" נמצאה כרטסת גדולה העוסקת בלשונם של יהודי צפון תימן, המכילה חומר רב ועשיר. כרטסת זו היא תוצר של עבודה של עשרות שנים בהן יאיר ז"ל היה אוסף מילים, משפטים ומשלים מפי זקני חידאן. החל משנת 1985 עזר ליאיר בארגון החומר מר אבישי בן שלום ישעיה תושב העיר רחובות. את המילון במתכונתו הסופית ערך הרב ד"ר אהרון בן דוד.