אֲבִּיר יַעֲקֹבּ

אֲבִּיר יַעֲקֹבּ

כינוי לבורא
שימושים ופתגמים: 

אומר איש בצר לו, לפי: "אביר יעקב בו אבטחה".

מילון: