אַבּ

אַבּ

אב, אבא
שימושים ופתגמים: 

אֲבַּא
אבא

אֲבַּהַא אֲבַּהַא
הראשים, האבות
אומרים זאת כאשר מוזמנים, או שאין מוזמנים אלא נדחים, ראשי בית האב לאירוע מסויים.

אֲבּוּ דַּאוִּדּ
כינוי ל"ס"מ"

אֲבּוּ רְטֵל
מחלת החזרת, התוקפת את הגרון והלחיים של ילדים ושל מבוגרים

אֲבּוּהּ
אֲבּוּיַא
אבי, אבי אתה
כינוי חיבה למי שחפצים ביקרו.

אֲבִּי וְאַהְלִי
אבי והורי, אבי ומשפחתי
ביטוי שנאמר לאדם יקר או לבן יקר.

אביו
אל תשים לב לדבריו.

אֲנַא אֲבּוּךּ
אני אביך
חַק אַבּוּהוּם וְצֲ´רֲבּוּהוּם
של אביהם ועוד תכו אותם?

יַא (א)בַּהּ
הנה נא אבי
ביטוי זה הוא פתיחה לבבית לשיחה.

מילון: