אֲבִּיר יַעֲקֹבּ

אֲבִּיר יַעֲקֹבּ

שימושים ופתגמים: 

אֲבִּיר יַעֲקֹבּ
כינוי לבורא
אומר איש בצר לו, לפי: "אביר יעקב בו אבטחה".

מילון: