מַן תְֹּשַּהַא לִזַוגַּהּ גַ'יר מַרֲתֹּהּ / לַענַתּ אַללַּהּ עֲלַא צוּרֲתֹּהּ:

מַן תְֹּשַּהַא לִזַוגַּהּ גַ'יר מַרֲתֹּהּ / לַענַתּ אַללַּהּ עֲלַא צוּרֲתֹּהּ:

תרגום: 
מי שהתאווה לאשה זולת אשתו – קללת אלוקים על צורתו.
תגיות אוצר הפתגמים: