מַן בַּאתּ נַפסֹהּ, בַּאתּוּהּ אַלנַּאס

מַן בַּאתּ נַפסֹהּ, בַּאתּוּהּ אַלנַּאס

תרגום: 
מי שהפקיר עצמו – הפקירוהו בני אדם.
תגיות אוצר הפתגמים: