תהודה מס' 31

תהודה מס' 31

תאריך הגליון: 
תשע"ה/ו
מאמרים: 

דבר העורכים

עמ'
-

דבר יו"ר האגודה

עמ'
-

השתקפות חכמת החיים של יהודי תימן בפתגמיהם בנושא זיווג וזוגיות

עמ'
-

הפתגם ככלי להעברת חכמה בקרב נשי תימן

עמ'
-

תשלום המוהר בקרב היהודים בתימן

עמ'
-

לחם מצווה

עמ'
-

ילדות תימניות עובדות בתקופת היישוב

עמ'
-

ביצוע המושח בשירה ובריקוד במסורת תימן

עמ'
-

הדיוואן של יהודי חבאן: המחקר האחרון של יעל שי ז"ל

עמ'
-

שירי משוררים על רבי שָלֵם שבזי

עמ'
-

נעימת המשנה ומקצבה בקהילת צנעא

עמ'
-

מאפיינים מוסיקליים בקריאת התורה של יהודי עדן

עמ'
-

שרה לוי–תנאי: מסיפור למחול, ראשי פרקים של התחלה (1947-1927)

עמ'
-

סגנונות משולבים ביצירתה המוזיקלית של עופרה חזה

עמ'
-

מפעמי הניגון: יוצאים מהלב וחודרים ללב

עמ'
-

תרומתה של יעל להתפתחות החינוך המוזיקלי כמפמ"ר מוזיקה: 2014-2002

עמ'
-

לזכרה של ד"ר יעל שי - שכונת שעריה פתח תקוה - כור מחצבתה של יעל

עמ'
-

לזכרה של ד"ר יעל שי - מרים הנביאה - יו"ר תאגיד המים המדברי

עמ'
-

לזכרה של ד"ר יעל שי - יעל שלנו

עמ'
-

לזכרה של ד"ר יעל שי - חברתי יעל

עמ'
-

לזכרה של ד"ר יעל שי - תורתה מתדפקת על דלתנו

עמ'
-

לזכרה של ד"ר יעל שי - קינה

עמ'
-

לזכרה של ד"ר יעל שי - ערב לזכרה

עמ'
-

לזכרה של ד"ר יעל שי - נר זיכרון

עמ'
-

לזכרה של ד"ר יעל שי - בקשתה של יעל

עמ'
-

לזכרה של ד"ר יעל שי - מסירות יעל לחינוך המוזיקלי

עמ'
-

לזכרה של ד"ר יעל שי - 'וזאת הברכה'

עמ'
-

לזכרה של ד"ר יעל שי - איך בונים ספינה

עמ'
-

לזכרה של ד"ר יעל שי - במנגינת הלב ובעשייה

עמ'
-

לזכרה של ד"ר יעל שי - כמה עָצמה וכוח נתת

עמ'
-

לזכרה של ד"ר יעל שי - יעל המנחה שלי

עמ'
-

לזכרה של ד"ר יעל שי - אקרוסטיכון יעל שי

עמ'
-

לזכרה של ד"ר יעל שי - בזכות נשים צדקניות

עמ'
-

לזכרה של ד"ר יעל שי - הצליל שנדם

עמ'
-

פנינת שיר לרב שלום שבזי: "שפע אור הודך"

עמ'
-

זר שירים לכבודה

עמ'
-

שמַי אֵינםָ כִּפָּה

עמ'
-

המיית לב תמר

עמ'
-