ימי עיון ותרבות בשבת בהעלותך

27/05/21 עד 29/05/21