יַכּפִיךּ מִן אַלחַאסִדּ, אַנֹּהּ יַגֹתַּם עִנדּ סֻרוּרַךּ

יַכּפִיךּ מִן אַלחַאסִדּ, אַנֹּהּ יַגֹתַּם עִנדּ סֻרוּרַךּ

תרגום: 
דייך מהקנאי, כי הוא יצטער בעת שמחתך.
תגיות אוצר הפתגמים: