אַלכַ'אלַהּ לַם תְּכּוּן אַחנַגּ מִן אַלוַאלִדַּהּ:

אַלכַ'אלַהּ לַם תְּכּוּן אַחנַגּ מִן אַלוַאלִדַּהּ:

תרגום: 
האם החורגת, לא תהא רחמנית יותר מהאם.
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

המונח "כאלה" פירושו בערבית דודה - אחות האם, אך הוא הושאל בפי התימנים, כינוי לאם החורגת.