אַללַּהּ, מְעַא אַלמַצלוּם

אַללַּהּ, מְעַא אַלמַצלוּם

תרגום: 
ה' מושיע העשוק.
תגיות אוצר הפתגמים: