אָבַּד´

אָבַּד´

אבד, הלך לאבדון נאמר על אדם שהלך לעולמו ולא היה אהוד על הבריות.
שימושים ופתגמים: 

אָבַּד' חַשְבּוֹן עַד דִּיבּוֹן
פסוק בתורה

 

מילון: