עבודת פיליגרן פתוח וגרנולציה

תליון רקה

תליון רקה, אחד מתוך זוג, נפוץ באיכויות ובטכניקות צורפות שונות בתימן הכפרית.

תליוני רקה

תליוני רקות שענדו כלות מצפון תימן מעל כיסויי הראש (שילה ועצאבה). 

Subscribe to עבודת פיליגרן פתוח וגרנולציה