זִיַאדַּתּ אַלגַּום, לַא כַ'יר פִיהּ:

זִיַאדַּתּ אַלגַּום, לַא כַ'יר פִיהּ:

תרגום: 
הוספת שינה אין תועלת בה.
תגיות אוצר הפתגמים: