אַלחִלוּ יִבּתַּאן פִי צוּרֲתֹּהּ / וַאלעַוף יִבּתַּאן פִי סִירֲתֹּהּ

אַלחִלוּ יִבּתַּאן פִי צוּרֲתֹּהּ / וַאלעַוף יִבּתַּאן פִי סִירֲתֹּהּ

תרגום: 
היפהפה ניכר במראו, והכעור ניכר בהליכותיו.
תגיות אוצר הפתגמים: