מַן הַם אַלשִּי, אַדּרֲכֹּהּ

מַן הַם אַלשִּי, אַדּרֲכֹּהּ

תרגום: 
מי שהשתדל על הדבר - השיגו
קובץ שמע: 
תגיות אוצר הפתגמים: