מאגר הביבליוגרפיה

עכשיו במאגר 1365 ערכים

יהודי תימן - עליותיהם והתערותם בארץ

יוסף
שער

יהדות חצי-האי-ערב וצמיחת האסלאם; במחקרו של השופט בדימוס אהרן חייבי

יוסף
שער

קריאה זמרתית של המשנה והגמרא במסורת יהודי תימן

מירה
שפיגל

נעימת הציבור בקריאת הגמרא במסורת יהודי תימן

מירה
שפיגל

נוסח קריאת התורה בתימן - השתקפות של מסורת הקריאה הקדם-טברנית

מירה
שפיגל

אפיונים ייחודיים לאמירה הזמרתית של טקסטים ליטורגיים במסורת תימן

מירה
שפיגל

ה'הללות' שבפי יהודי אלחוגריה ויהודי מרכז תימן

אורי
שרביט

מסורות בני תימן בקריאת מסכת אבות בשבת

אורי
שרביט

מאפייני נשים תימניות ומרוקאיות בעלות השכלה נמוכה

ש'
שרני-הרשקו

קונטרס מגן וצנה החושף את האמת על כת הכופרים הנקראים דרדעים ומגלה את פרצופו האמיתי של העומד בראשה

אברהם
שרעבי

נרות זכריה - ובו מתורתן של רבותינו חור תימן וחידושי תורה בהלכה ואגדה וסוגיות השס; קווים לדמותו ומאמרים לזכרו של הרב יחיא (זכריה) שרעבי שנאסף לחן יט ניסן תשמט

ז'
שרעבי

קנין ובנין - לקט והגות בעניני נישואין; ממנהגי יהודי תימן ושאר קהילות

י'
בר

מראה אהרן לזכר רבינו אהרן ן' שלום הכהן זצוקל במלאת שבעים שנה לפטירתו [בספר חמישה חלקים: א. שירי מוסר השכל לרבינו האיי ן' שרירא גאון; ב. שיר לרבינו יחיא (זכריה) ן' סעדיה אלצ'אהרי; ג. אורח מישור לרבינו יעקב ן' שמואל חאג'יז; ד. שירי מוסר לרבי שלום בכהר יחיא

צפניה
שרעבי

מחלוקת ופלגנות בהלכה; והרהורים אודות הספר 'יקוב הדין את ההר - מחלוקות ופלגנות בקהילת יהודי תימן'

שרונה
תם-עמוסי
עוד
מחבר

כבשונה של תקופתנו ודרך הקודש - עיון בשאלות המוסריות שבתקופתנו כפרקי מבוא לספר דרך הקודש

ז'
תנעמי

עמודים