בשרמ"ר

בשרמ"ר

ראשי תיבות: "בשם רחמן מלא רחמים"
מילון: