אָבָּה

אָבָּה

רצה, הסכים
שימושים ופתגמים: 

לֹא יֹאבַּה ה´ סְלוֹח לוֹ
שלא יסכים ה´ לסלוח לו

 

מילון: