הכנס הבינלאומי השביעי ליהדות תימן

24/02/20 עד 26/02/20