אַלעִֹשְק מַא יִֹשתִּי חֲלַא / וַלגּוּע מַא יִֹשתִּי סְלַא:

אַלעִֹשְק מַא יִֹשתִּי חֲלַא / וַלגּוּע מַא יִֹשתִּי סְלַא:

תרגום: 
האהבה אינה צריכה יופי, וְהָרָעָב אינו צריך שמחה.
תגיות אוצר הפתגמים: 
פירוש: 

האהבה בין השניים אינה מבוססת בעיקרה על יופי, כיון שהיא נובעת מרגשות ותחושות, מקשרים נפשיים ורוחניים, כל אדם ונטיותיו, כל אדם ובחירת לבו. ר"ל כשם שהרָעב אינו אמצעי הגורם לשמחה אלא להיפך, כך גם האהבה אינה נמדדת בקנה מידה של היופי.