ספרים

דיואן - השירה התימנית הכללית

מלאך השירה לו כנפים, מעופף ומרחף מיבשת ליבשת, ממדינה למדינה, ממחוז למחוז, מעיר לעיר, מרחוב לרחוב, מבית לבית ומאדם לחבירו. לזה יַשרֶה השראה של שמחה ויפיק מפיו חרוזי חדוה, לזה יערוג ערגה של תשוקה ואהבה ויביע אומר של סיפוק או אכזבה, לזה ינעים בלחן של זמיר להפיג עצבת לב, ולזה ילחש לחש צרי ותרופה למכאובי האהבה.

מלאך השירה מכיר בשבעים לשון, משפת בני עבר ועד שפת בני ערב, ממזרח וממערב מצפון ומים, לכל יצור ואנוש בשפתו, וכל עם ועם בלשונו. אולם בהיותו מלאך לא כל אדם מבחין בו ולא כל אחד זוכה להשראתו.

הוספת מוצר: 
₪120.00

ספרי תמה תמימה

בערוב ימיו של סבה, ישבה שרית גרדוול אתו ועם סבתה, וביקשה לשמוע על קורות חייהם. למרבה צערה של הנכדה, הסב כבר לא היה מסוגל לספר, אך הסבתא לא חסכה בפרטים. הספר נפתח בילדותם של גיבוריו, חסן וחממה, בתימן, ומסתיים בזקנתם, כשהם ספונים בביתם בפרדס-חנה, מאושרים באיחודם, ורווים נחת מילדיהם ומנכדיהם.

הוספת מוצר: 
₪50.00
Subscribe to ספרים