פתיחת קורס מבוא ליהדות תימן מורשתה ותרבותה

04/01/22