אִדַא תִּסַּכַר לַךּ מַכלוּק, לַא תַֹּשכֻּר אִלַּא רַבַּךּ

אִדַא תִּסַּכַר לַךּ מַכלוּק, לַא תַֹּשכֻּר אִלַּא רַבַּךּ

תרגום: 
אם נזדמן לך אדם שעזר לך, אל תודה אלא לאלוהיך.
תגיות אוצר הפתגמים: