תימא יב'

תימא יב'

Issue date: 
תשע"ב
Articles: 

'שולחן ערוך' לרבי יוסף קארו לעומת 'משנה תורה' להרמב"ם בתימן

עמ'
-

המפגש על עולי תימן עם תופעת החילון בארץ ישראל

עמ'
-

Colonialism, Collective Violence, and the Jewish Communities of Libya and Yemen

עמ'
-

דר' ארתור רופין - אבי ההתיישבות הציונית?

עמ'
-

'מרבד הקסמים': כיצד הפך מבצע עלייה כושל למיתוס הצלה מפואר

עמ'
-

'תימני? תימנעי!' : דעות קדומות כלפי יוצאי תימן והשלכותיהן על תהליך ההשתגדות של צעירי העדה במגזר הדתי-לאומי

עמ'
-

יהודים בתימן מייצרים אבק שריפה (בארות)

עמ'
-

הלהג הערבי בפי יהודי עדן: ייחודים לשונים ומשמעויות לשוניות

עמ'
-

סיפורי עימות עלטבעי מתימן כאמצעי עיצוב רפלקסיבי של אמונה עממית

עמ'
-

ארבעה שירים

עמ'
-

על טעמי המקרא והלחנת שירי תימן. רשם: עדיאל בן שלום

עמ'
-

דיון על הספר 'יציאת תימן' מאת אסתר מאיר-גליצנשטיין בהשתתפות צבי צמרת, יוסף טובי והמחברת

עמ'
-

ביקורות ספרים: מבחר שירים לשבזי במהדורה מדעית - יוסף טובי בשיתוף פלטיאל גיאת, שלום שבזי, שירים

עמ'
-

ביקורות ספרים

עמ'
-